info@baskadunya.com.tr

0224 413 55 54

EBEVEYNLİ OYUN GRUPLARI

EBEVEYNLİ OYUN GRUPLARI

Çocuğun ilk kez ailesinden ayrılıp anaokuluna başlamasının hem çocuğun hem de ailenin psikolojisini zorlayan bir süreç olduğu aşikardır. Bu zorlu sürecin çok daha yumuşak bir geçişle sağlanmasının yolu ebeveynin bizzat çocuğun yanında olduğu Ebeveynli Oyun Gruplarıdır.

Ebeveynli oyun gruplarında çocuğun anne/babası ve yaşıtlarıyla birlikte zaman geçirmesi psikososyal gelişimlerinde dikkate alınmayı gerektirecek boyutta katkı sağlar. Oyun, çocuğun kendi deneyimleriyle öğrenmesinin en etkili yoludur; oyun uyumdur.

Atölyemizde Ebeveynli Oyun Grubu Programımızda çocuklarımızın 5 temel gelişim alanı (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri- özbakım) uyarılmakta ve ebeveynlere evde çocuklarıyla yapabilecekleri konusunda farklı bakış açıları sunulmaktadır.

BEKLENEN KAZANIMLAR

Uyum sağlama ve öğrenme becerileri yüksek, sosyalleşmeyi içselleştirmiş bir çocuk, alternatif eğitim metodlarına öncelik tanıyan yeni bir ebeveyn bakış açısı, klasik oyuncaklara alternatif doğal ve geri dönüşümle kazanılmış oyuncaklarla keyifli oyun saatleri.

Yukarı